Innovationskraft genom partnerskap

Tillsammans transformerar vi trädgårdsbranschen.

Så skapar vi innovation

Exklusivt partnerskap

Som partner i Odla får du tillgång till diverse aktiviteter och projekt med syfte att skapa, samarbeta eller få kunskap.

1. Kundundersökningar

Marknadsundersökningar och analyser som ger fördjupad kunskap om kundens behov. 

2. Omvärldsbevakning

Research, rapporter och benchmarking inom relevanta områden.

3. Digitaliseringsstöd

Stöd i digitaliseringsfrågor kring t ex data, IT och utvecklingsfrågor.  

4. Innovationsprocess

Stöd i metodik för innovationsarbete.

 
5. Samarbetsprojekt

Gemensam idégenerering, prototyper och projekt.

6. Realisering

Möjlighet att använda gemensamma verktyg, kanaler och plattformar för marknadsföring och realisering av nya idéer.

Vill du ha mer information om Odla.se och partnerskapet?

Vår process

Så jobbar Odla.se

Som partner i Odla.se blir du en del av en beprövad process där du kan delta och både ta med dig kunskap och erfarenhet in och få ut nya insikter att värdera och implementera i ditt företag.

1
Identifiera behov eller problem

Vi utgår alltid utifrån kundens behov eller företagets utmaning och undersöker problemet på djupet genom analys av befintligt kunskapsunderlag eller problembeskrivning.

2
Hitta möjliga lösningar

Utifrån behovsanalys kartlägger vi möjliga lösningar t.ex. en ny digital tjänst, kundundersökning eller nya kommunikationskanaler och bedömer dess genomförbarhet, relevans och komplexitet.

3
Planering av projektet

Vi tar fram en projektplan utifrån utvalda lösningen/-ar, bestämmer om nödvändiga resurser, tidplan, projektmål, budget och KPI:er.

4
Genomförande

Vi genomför projektet utifrån planen.

5
Analys av resultat och praktisk applicering

Vi analyserar resultatet av projektet, och bestämmer om nästa steg. Vi diskuterar praktisk nytta av projektet.

Organisation och verksamhet

Villkor och verksamhet

 • Som partner investerar du en årlig avgift som används för att driva Odla.se
 • Odla.se drivs som verksamhet utan vinstintresse. 
 • Ett begränsat antal partnerföretag med ett tak på 10 företag.
 • Verksamheten sker i projektform med en styrgrupp som håller ihop verksamheten övergripande och löpande.

Vill du bli partner?

Vill du anmäla intresse för att bli partner eller lära dig mer om Odla.se, fyll i kontaktformuläret. 

Vi återkommer inom kort!

  Odla.se är ett samarbete mellan utvalda trädgårdsaktörer som syftar till att skapa förutsättningar
  för morgondagens affärer inom trädgård och odling.

  Läs odla.ses personuppgiftspolicy här.

  Odla.se – Copyright 2020.