Case

Digitala tjänster, undersökningar eller samarbeten. Här presenteras resultat av projekt som genomförs av parters i Odla.se

Så odlar svenskarna

Kartläggning av intresse och attityder kring växter, odlings och trädgård

Läs mer

Blomsterlandets Odlingskalender

Digital tjänst för odlingsintresserade.

Läs mer