case

Kartläggning av intresse och attityder kring växter, odling och trädgård

Vår 2019

Kategori: Undersökning

Deltagare: LRF Media, Blomsterlandet, 

Leverantörer: Macklean, Novus

Projektbeskrivning

Partners LRF Media och Blomsterlandet ville utforska behov och intressen bland odlings- och trädgårdsintresserade.  Idén har varit att utveckla ett koncept där man vill skapa en plattform  som ska vara en mötesplats/kontaktyta för odlings-och trädgårdsintresserade. Plattformen skulle rikta sig  till både de som är intresserade men ännu inte har utvecklat stor kunskap och de som är vana och har erfarenhet och kunskap. 

I samarbete med konsultbolaget Maclean har undersökningsföretaget Novus fått i uppdrag att ta fram ett undersökningsupplägg för att brett utvärdera kunskap, intresse och attityder till att odla.  Resultaten av undersökningen skulle läggas till en grund av plattformen med de funktioner som efterfrågas av målgruppen.  

Projektet bestod av två delar: intervjuer och fokusgrupper. Resultaten av intervjuer med målgruppen användes som kunskapsunderlag för vidareundersökning i form av fokusgrupper. Fokusgrupper fick i uppgiften att diskutera och utvärdera några koncept till olika digitala tjänster inom odling och trädgård såsom rådgivningstjänst för nybörjare, en tjänst för uthyrning av odlingsytor, förmedling av verktyg och maskin. 

Intervjuer

Genomförande och urval

  • Målgrupp: Svenska allmänheten 25 –60 år
  • Antal intervjuer: 1089
  • Deltagarfrekvens: 61 %

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Resultat och slutsatser

Vill du veta mer om resultat av intervjuerna? 

Fokusgrupper

Genomförande och urval

Två fysiska fokusgrupper har genomförts i Stockholm i Novus lokaler. 8-10 personer rekryterades per grupp och varje grupp tog cirka två timmar. 

Fyra fokusgrupper har genomförts online med spridning över övriga landet  8-10 personer rekryterades per grupp och varje grupp tog cirka 90 minuter.

Varje fokusgrupp fick presentation av 7 olika koncept till digitala tjänster och funktioner på den tänkta plattformen. Deltagarnas uppgift var att utvärdera koncepten. 

Omfattning och målgrupp

Målgruppen för denna undersökning har varit män och kvinnor i åldrarna 25-44 år och 45-60 år. Man har också screenats på frågan: Hur stort eller litet är ditt generella intresse för växter som till exempel blommor, kryddor eller grönsaker. De som svarade ganska eller mycket intresserade blev sen möjliga för rekrytering.

Fokusgrupper

Slutsatser och rekommendationer

Kommentarer från Novus

Vill du veta mer om resultaten av fokusgrupperna?

Odlingskalender

Idé från fokusgrupper

En spontan idé som kom upp i nästan alla grupper var en önskan om att ha en odlingskalender. Det här verkar vara något som man saknade i dagsläget.

Tack vare Sveriges speciella läge som ett avlångt land som sträcker sig från norr till söder med många olika odlingszoner så är datum och tider för när saker ska ske i trädgården en utmaning för odlarna. 

Deltagarna önskar sig en funktion där man kan ställa in var man själv bor och då få ett svar på vilken odlingszon man själv tillhör. Men att man samtidigt får tillgång till en kalender som följer årstiderna och ger tips om både när olika säsonger infaller, som lökplantering på hösten till utplantering på våren. 

LRF Media och Blomsterlandet har agerat på insikten och tillsammans tagit fram Blomsterlandets Odlingskalender

Blomsterlandets Odlingskalender

Odlingskalendern är en digital tjänst där odlingsintresserade kan få information och tips beroende på tid på året, geografi och väder.

Odla.se är ett partnerskap mellan utvalda trädgårdsaktörer som syftar till att skapa förutsättningar
för morgondagens trädgård och odling.

Odla.se – Copyright 2020.